Bygningscase:

Arbejdernes Landsbank i Kalundborg – årlige besparelser på 67%

Arbejdernes Landsbank har brugt kunstig intelligens til energioptimering på deres 70 filialer – men én filial har en historie, der er særlig relevant at dykke ned i. På Bredgade i Kalundborg har banken af flere omgange energioptimeret – først ved at driftsoptimere tekniske anlæg og sidenhen ved at installere energieffektive ventilationsmotorer.

I denne indsigtsartikel forklarer vi, hvordan den kunstig intelligens har hjulpet bankens energiansvarlige med at identificere energibesparelser og sidenhen dokumentere effekten af tiltagene.

Kunstig intelligens identificerede stort energispild i bygningen

Arbejdernes Landsbanks bygningsportefølje er som hos de fleste andre bygningsejere en god blanding mellem ældre og nyere bygninger. Nogle bygninger har veldrevne tekniske anlæg, der er centralt eller decentralt styrede på CTS-anlæg.

Da banken begyndte at analysere energiforbruget i sine filialer, stod det dog klart, at ikke al bygningsautomatik fungerede efter hensigten. Filialen på Bredgade i Kalundborg var en af de bygninger, hvor det stod værst til.

Af nedenstående graf ses det, hvordan energiforbruget i bygningen pludselig skifter driftsmønster omkring 23 juni 2019. Det øgede tomgangsforbrug blev identificeret af den kunstige intelligens, markeret med den stiplede linje. Her ses, hvordan tomgangsforbruget i alle stilstandstimer stiger fra cirka 2 kW til lidt over 6 kW.

Ventilationsanlæg blev driftsoptimeret med stor besparelse

Differencen på 4 kW lyder måske ikke af meget, men hos en bankfilial, der “kun” har aktiv drift fra 7-17 i hverdagen, er der langt flere timer, hvor bygningen ikke bliver brugt, end der er brug. Af et års 8760 timer udgør driftstiden kun cirka 2500 timer – altså under en tredjedel!

Hos filialen i Kalundborg lå problemet i styringen af ventilationsanlægget. Det krævede hverken ny teknologi eller mange teknikertimer at udbedre problemet, da man først blev opmærksom på den uhensigtsmæssige drift.

Da styring af ventilationsanlægget blev optimeret, faldt tomgangsforbruget igen til det optimale niveau for bygningen (markeret med en stiplet grøn linje).

Investering i nye ventilationsmotorer sænkede forbruget yderligere

Som en del af en ambitiøs klimastrategi ønskede Arbejdernes Landsbank at energioptimere yderligere efter at have driftsoptimeret samtlige 70 filialer. Filialen på Bredgade var etaf flere steder, hvor der blev indkøbt nye EC motorer til ventilationsanlæggene for at sænke energiforbruget endnu mere.

Som ved den tidligere energiforbedring kunne ændringen måles på forbruget i bygningen. Da ventilationsanlæggene nu kun kørte i aktivitetstimerne, skulle energibesparelserne også findes her.

Som det ses af nedenstående graf, faldt aktivitetsforbruget kraftigt under installation og indkøring af de nye ventilationsmotorer, hvorefter forbruget stabiliserede på et væsentligt lavere niveau end tidligere.

Begge energibesparelser dokumenteres automatisk med kunstig intelligens

Ligesom den kunstige intelligens automatisk identificerede energispildet, da ventilationsanlæggene pludseligt kørte om natten, har den kunstige intelligens også hjulpet med at dokumentere energiforbedringer efter implementering.

For filialen på Bredgade er der således dokumenterede besparelser på 45 megawatt – eller cirka 90.000 kroner årligt ved en strømpris på 2 kr/kwh.

Før ventilationsmotorene blev udskiftet – og driftstiderne reduceret – var det årlige forbrug cirka 68.000 kwh/år og med dokumenterede energibesparelser på 45.000 kwh, er energiforbruget altså reduceret med cirka 67%

Du kan læse mere om, hvordan Arbejdernes Landsbank arbejder strategisk med at skabe en mere bæredygtig bank og hvordan de kan være med til at løfte din virksomhed.

Skal vi se på dine muligheder for energioptimeringer med kunstig intelligens?

Christian Kragelund-leer
Ekspert i energioptimeringer

Mobil: +45 3939 3118
mail: contact@ento.ai

Skal vi tage fat i dig? Skriv til os via formularen herunder: