Nyhed

Optimering af ventilationsanlægs energiforbrug med kunstig intelligens

Ventilationsanlæg står for en stor del af energiforbruget i offentlige og kommercielle bygninger. Derfor undersøger vi i dette projekt, hvordan anlæggene kan driftes bedre ved brug af kunstig intelligens. Som noget nyt, skal vores modeller blandt andet tage højde for højopløseligt forbrugsdata og indeklima data fra IQ Energy Nordics bi-målere.

Målet for projektet er at dokumentere en solid business case der kan replikeres hos andre bygningsejere.

Projektbeskrivelse

Projektet er 2-årigt og kobler energidata på 400 ventilationsanlæg i kommunale ejendomme med tilhørende indeklimadata fra betjeningsområderne. Disse data samkøres med data omkring vejr, BBR, anvendelse, energimærker mv. og der udvikles selvlærende (Machine Learning) algoritmer til dataanalyse med henblik på identifikation af energispild, indeklimaproblemer og forebyggende anlægsvedligehold.

Disse potentialer omsættes i et energistyrings- og overvågningscenter til konkrete handlinger i forhold til CTS-styring, teknisk service og adfærd. De konkrete handlinger formidles videre til det kommunale driftspersonale, som i samarbejde med energistyringscenteret implementerer, registrerer og overvåger effekten af tiltagene.

Projektets partnere er IQ Energy Nordic, som er ansvarlig for energiledelse, inklusiv opsamling af data fra bygninger og videresendelse til Ento Labs platform. Ento Labs er ansvarlig for udvikling af algoritmer i projektet og resultaterne stilles ligeledes til rådighed i Ento Labs platform til energioptimering.

Det bliver særligt spændende at få forbrugsdata fra ventilationsanlæggene sammen med indeklima data. Vores analysemodeller baserer sig i dag på forbrugsdata fra hovedmålere og gør ikke brug af data inde i bygningen. Det bliver spændende at se hvor meget energi der kan spares når vi kombinerer erfaring fra dygtige driftsfolk, dataopsamling og vores erfaring med softwareudvikling og algoritmer. På sigt bliver det også spændende at se hvordan resultaterne kan replikeres til de mange tusinde bygninger vi i forvejen har på vores platform.

Malte Frederiksen

Kommerciel direktør, Ento Labs

De kommunale partnere, Høje-Taastrup, Rudersdal, Frederiksberg, Sønderborg og Roskilde Kommune giver adgang til bygninger og tekniske anlæg. Kommunerne repræsenterer forskellige stadier og strategier indenfor datadrevet energioptimering. Bygningerne der indgår i projektet er ligeledes en bred skare – fra små daginstitutioner til rådhuse med mange ventilationsanlæg. Kommunernes erfaring er således medvirkende til at resultaterne kan replikeres hos andre offentlige og kommercielle bygningsejere efter projektets afslutning.

Projektet er støttet af ELFORSK med 1.390.000 kroner. Læs mere om projektet her.