Indisgt

Når fjernvarme-data analyseres med kunstig intelligens spares både tid og penge

Fjernvarmeanlæg er komplekse systemer som i mange tilfælde kan optimeres ved korrekt indstilling af bygnings varmeinstallationer. Det kræver dog at anlæggene analyseres jævnligt, hvilket kan være både svært og tidskrævende. Kunstig intelligens kan hjælpe bygningsejere med at identificere potentielle forbedringer blot på baggrund af data fra varmemåleren, så de mest effektive tiltag kan prioriteres og igangsættes.

Optimering af returtemperaturen

Et væsentligt emne indenfor optimering af fjernvarmeinstallationer i den danske bygningsmasse, er optimering af returtemperaturen. De fleste fjernvarmeselskaber beregner et “incitamentsgebyr” – i daglig tale et strafgebyr – hvis returtemperaturen er for høj.

Nedenfor ses data på en bygning med dårlig afkøling under sommerlukningen. I denne bygning betales mere end 50.000 kroner årligt i incitamentsgebyrer, hvilket automatisk detekteres og rapporteres af vores virtuelle fjernvarme rådgiver.

Indstilling af driftstider

Ligesom strafgebyret udregnes automatisk, gives også mulighed for at driftsoptimere fjernvarmeanlæggene ved at indstille driftsuret – de ugentlige driftstider – bedre. Ud fra analyser af lignende bygninger på Ento Labs’ system er det f.eks. muligt at foreslå bygningsejere at skrue ned for varmen i weekenderne på nogle af bygningerne. Her kan den årlige besparelse ligeledes automatisk beregnes:

Øget energieffektivitet

Derudover kan varmeforbruget selvfølgelig nedbringes ved at øge effektiviteten af selve varmeanlægget, eller bygningens klimaskærm. Anlæg med lav effektivitet findes ved at analysere varmeffektiviteten ud fra tilgængelig bygningsinformation og sammenligne med andre, lignende bygninger.

Yderligere optimeringer kan findes i forkerte setpunkter samt skæve eller manglende sommerluk.

Læs mere om Ento Labs virtuelle fjernvarmerådgiver, der hurtigt giver overblik over mulige besparelser på tværs af alle dine bygninger her.

Vil du høre mere om den virtuelle energirådgiver kan understøtte din bygningsdrift?

Vores konsulenter er klar til at tage en uforpligtende snak om energioptimering af dine bygninger. Du kan ringe ind på +45 3939 3118 eller mail contact@ento.ai. Du er også velkommen til at udfylde nedenstående formular – så tager vi fat i dig inden for én arbejdsdag.