Commissioning: kunstig intelligens fandt fejl i nybyg projekt

Commissioning: kunstig intelligens fandt fejl i nybyg projekt

Commissioning:

Kunstig intelligens fandt fejl i nybyg – besparelse på 450.000 kroner årligt

Høje-Taastrup Kommune bruger kunstig intelligens til energioptimering på tværs af alle kommunens bygninger. Her analyseres elektricitets- og fjernvarmeforbruget for at sikre optimal drift af tekniske anlæg for at spare på energien.

I denne indsigtsartikel stiller vi skarpt på, hvordan kunstig intelligens hjalp de energiansvarlige i kommunen til at identificere et energispild i den nyopførte bygning “Læringshuset”.

Problemer blev fundet automatisk

Læringshuset er i den grad et nybyggeri i særklasse. Bygningen, der blev indviet i november 2021 er på 15.500 kvadratmeter og et bud på “fremtidens skole” der rummer kreative lokaler til både skole, SFO, fritidsklub og dagtilbud til de mindste.

Da kunstig intelligens analyserer energiforbruget, har man løbende kunnet holde øje med bygningens energiperformance – altså hvor energieffektivt bygningen driftes. Analysen gjorde det dog klart at bygningens tekniske installationer ikke opførte sig efter hensigten.

I perioden ændres driften af de tekniske installationer, hvilket opfanges af den kunstige intelligens. Dette kan ses i forbrugsgrafen for Læringshuset, hvoraf det ses at tomgangsforbruget pludseligt stiger. Bygningen går fra at have et optimalt tomgangsforbrug til at have et merforbrug på flere hundrede tusinde kroner årligt.

Comissionering er svært i nye avancerede bygninger

Commissioning – på dansk idriftsættelse – af moderne bygninger er ekstremt komplekst, da de tekniske anlæg skal fungere optimalt, men også spille optimalt sammen. Selv den mindste fejl – f.eks. en temperatursensor der er placeret forkert – kan forårsage øgede driftsomkostninger.

Fejlplaceres en temperatursensor i loftshøjde i et stort åbent lokale, kan det f.eks. give signal til bygningens ventilationsanlæg om et behov for øget ventilering. Øges ventilationen på et “falsk grundlag” kan effekten af dette påvirke den reelle temperatur så meget at bygningens varmesystem aktiveres.

På den måde kan bygningens forskellige tekniske installationer skabe en “pendulering”, hvor der skiftevis varmes og køles, selvom der reelt intet behov er herfor. I takt med at bygningsautomatikken bliver mere avanceret ser man desværre ofte denne type driftsfejl.

Problemet blev udbedret

I Høje-Taastrup Kommune identificerede man fejlen, da Ento Labs’ kunstige intelligens kunne vise at bygningen i perioder havde været driftet optimalt.

“Bygningsreglementet indeholder krav til bygningens energimæssige ydeevne som er baseret på krav i EU-direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne. Denne energiramme skal være overholdt før man må bygge bygningen. Det var den ikke her, og det blev vi opmærksomme på, på grund af analysen af energiforbruget”, fortæller Jens-Emil Nielsen, Energiteknolog, Høje-Taastrup Kommune

Energibesparelser dokumenteres automatisk med kunstig intelligens

Efter den tekniske gennemgang faldt både tomgangs- og aktivitetsforbruget så markant at der indenfor få uger kunne dokumenteres en betydelig energibesparelse.

Her brugte man igen den kunstige intelligens til at analysere energiforbruget. Da algoritmerne lærer forbrugsmønstret at kende i hver enkelt bygning, kan der meget nøjagtigt beregnes en årlig energibesparelse.

For Læringshuset blev der således beregnet en årlig energibesparelse på 274.000 kWh pr år – tilsvarende 450.000 kroner, der nu kunne bruges på andre områder på skolen.

Skal vi se på dine muligheder for energioptimeringer med kunstig intelligens?

Christian Kragelund-leer
Ekspert i energioptimeringer

Mobil: +45 3939 3118
mail: contact@ento.ai

Skal vi tage fat i dig? Skriv til os via formularen herunder:

Kunstig intelligens i samarbejde med dit EMS

Virtuel solcellerådgiver

Kunstig intelligens i samarbejde med dit EMS

Opsamler du allerede energiforbrugsdata i dag, kan vores virtuelle energirådgiver gøre dit system intelligent, så du automatisk kan identificere og dokumentere energibesparelser. På vores platform er det muligt at integrere data fra et energiledelsessystem (EMS), et datawarehouse eller direkte fra forsyningsselskabet.

Dataindsamling og bi-målere

Energiledelsessystemer er gode til at samle masser af data. Ofte bliver mængden af data så stor, at det bliver uoverskueligt at handle på uden automatiske analyser. Vores erfaring er at kunstig intelligens kan hjælpe energiansvarlige med at danne overblikket, hvis der allerede indsamles store mængder data. Derfor understøtter vi integration af data fra eksisterende systemer – og vi hjælper dig også gerne med at identificere bygninger der har behov for yderligere målepunkter.

Benytter du allerede bi-målere eller ønsker at gøre det, kan vi hjælpe med at danne et realistisk overblik over hvor de skaber mest værdi:

  • Vi analyserer al din data fra hovedmålere.
  • Vi giver bud på, hvor det er nødvendigt at installere bi-målere.
  • Bi-målere installeres i samarbejde med vores partnere.
  • Vi overvåger systemet med vores kunstige intelligens både på hovedmåler- og bimålerniveau.

Kunstig intelligens understøtter dermed data du allerede har og hjælper dig til at se, hvor du skal fokusere dine næste energiforbedringer.

EMS vs. kunstig intelligens

Er du nysgerrig på at teste, om kunstig intelligens kan understøtte dit energiledelsesarbejde? Vi tilbyder altid en gratis præsentation af dine egne data via hovedmålere. Med indsigten fra Entos kunstige intelligens kan du se, om der gemmer flere potentialer som ligger gemt i al den data dit EMS leverer.

Har du ikke et EMS i dag?

Rigtig mange bygningsejere har ikke et EMS i dag. Flere overvejer at få det, men tiden, pengene og ressourcerne det kræver for at du for alvor kan komme i gang med at udnytte al den data, kan virke opslidende allerede inden du kommer i gang med det.

Hos Ento Labs ser vi en tendens, hvor kunder med EMS slet ikke ønsker at integrere data fra deres EMS-platform. De vælger udelukkende at arbejde med Ento’s kunstige intelligens platform på data fra deres afregningsmålere. Dette skyldes primært at EMS giver for meget data uden konkrete indsigter i, hvor besparelserne kan findes og efterfølgende dokumenteres.

Skal vi se på dine muligheder for energioptimeringer med kunstig intelligens?

Christian Kragelund-leer
Ekspert i energioptimeringer

Mobil: +45 3939 3118
mail: contact@ento.ai

Skal vi tage fat i dig? Skriv til os via formularen herunder:

Når du udfylder formularen, afleverer du dine personlige oplysninger til os. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.