Indisgt

Hvad er M&V 2.0 og hvorfor er det vigtigt for den grønne omstilling af byggeriet?

M&V står for Measurement and Verification – på dansk oftest omtalt som “før- og eftermålinger”. Målingerne foretages, som det danske udtryk indikerer, før og efter man foretager energiforbedringer for at dokumentere, at energibesparelserne lever op til forventningerne.

M&V er en af de processer, der i høj grad kan forbedres med kunstig intelligens, og det er her “2.0” kommer ind i billedet. 

Traditionelt har det nemlig været en dyr og langsommelig proces at indsamle og analysere data til at estimere energibesparelsen – bl.a. fordi forbruget i bygningen påvirkes af mange andre ting end de tekniske installationer der optimeres.  Det kan f.eks. være brugernes adfærd eller vejrets påvirkning på energiforbruget.

Men netop den proces med at “forstå” forbruget ud fra mange komplekse variable er kunstig intelligens særlig velegnet til, og man kan derfor anvende de super-avancerede algoritmer til at forstå forbruget i hver enkelt bygning, før og efter der laves en energioptimering.

Under “motorhjelmen” på den virtuelle energirådgiver ligger en række avancerede algoritmer, der holder øje med netop dette. Nedenfor ses det f.eks., hvordan energiforbruget i en bygning bliver påvirket af udendørstemperaturen til at nedkøle bygningen under både stilstandsdrift (baseload) og aktiv drift. Det ses bl.a., at netop denne bygning anvender aktiv køl, når der er varmere end cirka 20 grader udenfor:

Grafer som ovenstående er ikke nødvendigvis noget, man som bruger skal holde øje med. Formålet er netop, at systemet identificerer, hvordan bygningen påvirkes af faktorer, for netop at kunne etablere en forståelse før og efter en energiforbedring implementeres.

I praksis betyder det, at disse før- og eftermålinger bliver dokumenteret af den virtuelle energirådgiver med energibaselines. I figuren nedenfor er disse energibaselines, eller driftsstadier, markeret med vandrette streger. En rød streg indikerer, at bygningen ikke kører optimalt, mens den blå streg indikerer, at bygningen igen driftes optimalt:

Det er vigtigt at etablere disse energibaselines i den grønne omstilling af byggeriet, fordi man derved får et værktøj, der effektivt kan måle effekten af hvert enkelt tiltag – uafhængigt af faktorerne, der påvirker energiforbruget. Det er altså relevant for både bygningsejeren ogi høj grad også installatøren og leverandøren, der nu kan hænges op på de opnåede besparelser.

Vil du høre mere om den virtuelle energirådgiver kan understøtte din bygningsdrift?

Vores konsulenter er klar til at tage en uforpligtende snak om energioptimering af dine bygninger. Du kan ringe ind på +45 3939 3118 eller mail contact@ento.ai. Du er også velkommen til at udfylde nedenstående formular – så tager vi fat i dig inden for én arbejdsdag.