Case

Kunstig Intelligens bidrager til at optimere bygningsdriften og sænke klimaaftrykket i Arbejdernes Landsbank

Ento Labs’ løsning gør det muligt for Arbejdernes Landsbank årligt at sænke energiforbruget og klimaaftrykket med mere end 100 tons CO2e, svarende til 16 pct. af bankens totale forbrug – vel at mærke uden nye investeringer.

Arbejdernes Landsbank indgik i 2018 et klimapartnerskab med Ørsted omkring levering af strøm genereret i Anholt Havmøllepark. Det har betydet, at elforbruget i dag er grønt. På toppen af dette har Arbejdernes Landsbank sat sig ambitiøse klimamål, bl.a. for den årlige reduktion af energiforbruget i bankens bygninger.

Ønsket var bæredygtig bygningsdrift, men eksisterende løsninger handlede om dokumentation snarere end energibesparelser

Der findes generelt betydelige potentialer for energibesparelser i driften af bygninger og erhvervsejendomme i Danmark. Men i en travl hverdag med mange ansvarsområder og flere bygninger, er det både besværligt og tidskrævende at finde besparelser ved fysisk inspektion eller gennemgang af ufiltreret målerdata.

Facility Management teamet i Arbejdernes Landsbank var derfor på udkig efter et værktøj, der med minimale krav til opsætning kunne skabe proaktive energibesparelser samt dokumenterbare resultater. Her endte valget på Ento Labs, der tilbyder en løsning baseret på kunstig intelligens, som automatisk identificerer og prioriterer potentielle besparelser for hele ejendomsporteføljen.

Vi havde ledt efter et system som dette, der gav værdi fra starten. Ento Labs’ system fokuserer på mulige handlinger for at energiforbedre vores bygninger frem for bare at aflæse og indsamle data – og det gør en stor forskel!
Henrik Schneller

Facilitychef, Arbejdernes Landsbank

Efter ét onlinemøde og NemID login kunne de vigtigste energiforbedringer prioriteres

Arbejdernes Landsbank gav adgang til forbrugsdata med en fuldmagt – i praksis ved at logge på med NemID på Energinets Eloverblik, hvor Ento Labs er tredjepart.

Herfra indhenter systemet automatisk forbrugsdata på bygningerne og sammenholder disse med bl.a. stam- og vejrdata for at analysere forbruget. Resultaterne var klar mindre end 24 timer senere og blev efterfølgende præsenteret på et møde, inden det formelle samarbejde blev indgået.

Besparelserne kunne dokumenteres efter den første måned

Implementering af energiforbedringerne var i høj grad driftsoptimeringer af tekniske anlæg. Disse blev i de fleste tilfælde ændret på det centralt styrede CTS-anlæg. I de resterende tilfælde var det lokale eller eksterne teknikere, der fik opgaven.

Besparelserne bliver automatisk dokumenteret, for at sikre at den forventede effekt opnås. I Ento Labs’ system kan man også undersøge det forventede forbrug – f.eks. i forhold til tomgangsforbruget i weekender, helligdage eller under corona-nedlukningen.

Gennem vores strategiske partnerskab med Ento Labs kan vi automatisk identificere og dokumentere energibesparelser i vores filialer og bygninger. Dette har resulteret i et utroligt resultatorienteret værktøj, som bidrager til at skabe forandring frem for bare at rapportere på forbruget.
Martin Højgrav-Huus

Ingeniør i Bæredygtigt Design, Arbejdernes Landsbank

Driften er optimeret – og i dag er forbruget i Arbejdernes Landsbank faldet med 16 pct

Udover driftsindstillinger er der også arbejdet flittigt med indeklimaet – og dét kan mærkes på bundlinjen, hvor nogle bygninger over flere gange har været driftsoptimeret. I enkelte bygninger er forbruget faldet med over 50 pct. – og for porteføljen er forbruget faldet med 16 pct.

I en stor bygningsportefølje kan forbruget altid ændre sig uventet på grund af adfærd, tekniske ændringer eller udstyr, der fejler. Ved at have en løbende automatisk overvågning kan man sætte tidligt ind og undgå større, uventede stigninger i forbruget.

Spørgsmål? Kontakt os eller book en demo, for at diskuterer hvordan vi kan hjælpe dig med at spare på energien.