Energioptimering af offentlige bygninger

Flere offentlige bygningsejere benytter vores virtuelle energirådgiver

De danske kommuner og regioner opnår store energibesparelser ved brugen af den virtuelle energirådgiver

Vi identificerer automatisk de største besparelser, dermed holdes fokus på bygninger, hvor besparingspotentialet er størst. Integrer flere energikilder og dokumenter forbrug og besparelser indenfor hvert anvendelsesområde.

Med over 3.000 offentlige bygninger på vores platform, identificerer vi automatisk skoler, daginstitutioner og plejehjem, der bruger uforholdsmæssigt meget energi. Vi arbejder tæt sammen med energiteknologer, energiansvarlige og driftsfolk i offentlige organisationer. Sammen sikrer vi, at analysernes resultater bliver implementeret, og energibesparelserne dokumenteres.

Credit: By ClausFalk – Own work, CC BY-SA 4.0

Inspiration

Lær hvordan kunstig intelligens identificerer energibesparelser for Høje-Taastrup Kommune ved at analysere el- og fjernvarmedata.

Intelligent forbrugsanalyse og benchmarking skaber dokumenterede resultater

Integration af relevante energikilder

Vi starter altid med integration af elforbruget igennem Energinets DataHub. Herefter oprettes bygninger via smarte integrationer til bl.a. CVR, BBR og SparEnergi. Dette gøres, så energiledere og driftsorganisationen hurtigt kan få et overblik over platformens muligheder og konkrete initiativer, der kan igangsættes. Efterfølgende kigger vi sammen på andre relevante datakilder – f.eks. fjernvarme og vand.

Identificer energibesparelser automatisk

Vi anvender smarte algoritmer, der tager højde for faktorer, som vi ved påvirker energiforbruget i offentlige bygninger. Det er f.eks. temperatur og luftfugtighed, men også perioder,  der kan være ferielukkede. Fordi systemet kender disse påvirkninger, kan det automatisk identificere bygninger, der ikke driftes ideelt – f.eks. grundet forhøjet stilstandsdrift eller solcelleanlæg, der ikke producerer den mængde strøm, de burde.

Dokumenter klima-indsatsen

Det er vigtigt for vores offentlige kunder at kunne dokumentere indsatsen, der gøres for at opnå en energieffektiv drift af den offentlige bygningsmasse. Vores platform understøtter derfor, at tekniske initiativer, såvel som større ombygnings- og renoveringsprojekter, dokumenteres på platformen. Vi tager udgangspunkt i det reelle forbrug, så energibesparelserne måles på det faktiske forbrug, fremfor en teoretisk besparelse.

Vil du høre mere om den virtuelle energirådgiver kan understøtte din bygningsdrift?

Vores konsulenter er klar til at tage en uforpligtende snak om energioptimering af dine bygninger. Du kan ringe ind på +45 3939 3118 eller mail contact@ento.ai. Du er også velkommen til at udfylde nedenstående formular – så tager vi fat i dig inden for én arbejdsdag.